Nabízíme akreditované kurzy podle třech základních oblastí

Odborná veřejnost

Odborné veřejnosti nabízíme akreditované a neakreditované kurzy, každoroční účast na konferenci Stáří spojuje a další. Zároveň Vám však umíme připravit vzdělávání na míru např. v prostorách Vaší organizace. Vzděláváme odbornou veřejnost zejm. v otázkách stárnutí a stáří a s tím souvisejících oblastech. Snažíme se naši nabídku kurzů neustále přizpůsobovat aktuálním potřebám, trendům a zájmům.

Pracovník v manažerské nebo řídící funkci

Kromě vzdělávání úředníků státní správy jsme státní správě schopni nabídnout naše analytické, koncepční a metodické činnosti v oblasti problematiky stárnutí a stáří. Na mnoha úrovních se snažíme prosazovat práva a chránit zájmy starších dospělých a jejich pečujících.

Neformální pečující

Syndromu vyhoření se snažíme předcházet také u neformálních pečujících. Jako jednu z cest k tomu vedoucích vnímáme právě vzdělávání. Proto nabízíme kurzy také laické veřejnosti o problémech stáří a stárnutí.  Kurzy jsou většinou určeny pro menší skupiny, abychom zajistili dostatečný prostor pro dotazy a sdílení zkušeností účastníků.

Gerontologický institut usiluje především o zpracování takových akreditovaných programů dalšího vzdělávání, které budou reagovat na aktuální otázky práce s danou cílovou skupinou.

Chtěli bychom tak pracovníkům v přímé péči poskytnout dostupný prostor k zabývání se specifiky uživatelů – seniorů; předávat jim informace o možnostech podpory laických pečujících a zároveň umožnit plodnou výměnu zkušeností v této oblasti.

V současné době nabízíme kurzy akreditované MPSV ČR. Aktuální seznam kurzů naleznete níže. Můžete se hlásit do aktuálně otevřených kurzů nebo si u nás můžete objednat kurz přímo pro Vaše zaměstnance ve Vaší organizaci (v tomto případě nás kontaktujte na info@giops.cz). Stačí nás kontaktovat, domluvíme se na termínu, ceně, počtu zájemců a náš lektor přijede k Vám do organizace proškolit Vaše zaměstnance.