Posuzování zdravotního stavu pro účely nepojistných dávek systému sociálního zabezpečení

Posuzování zdravotního stavu pro účely nepojistných dávek systému sociálního zabezpečení

Kurz má za cíl přiblížit  co nejjednodušší formou složitý systém dávek sociálního zabezpečení podmíněných nepříznivým zdravotním stavem a posuzování zdravotního stavu lékaři lékařské posudkové služby pro účely těchto dávek.

Účastníci získají nejen aktuální poznatky o posudkové problematice, ale  také užitečné praktické rady jak postupovat při žádostech o prodloužení nemocenské, o invalidní důchod, příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku či průkaz osoby zdravotně postižené.

Cílem je získání nezbytných znalostí a vědomostí o činnosti lékařské posudkové služby v sociálním zabezpečení a zejména  množnostech spolupráce posudkových lékařů a sociálních pracovníků.

doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Je významnou odbornicí v oboru sociálního lékařství, veřejného zdravotnictví a posudkového lékařství. Od roku 2015 stojí v čele Ústavu sociálního a posudkového lékařství Lékařské fakulty v Plzni.

Podílela se  na vzniku posudkových schémat a posudkových kritérií pro posuzování invalidity a příspěvku na péči.

Je autorkou a spoluautorkou desítek monografií, učebnic a vědeckých článků, spoluřešitelkou řady grantů. V roce 2017 obdržela Cenu prezidenta ČLK za přínos k celoživotnímu vzdělávání lékařů.

MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D. MBA
Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Vysokou školu aplikovaného práva v Praze, doktorské studium absolvoval na Lékařské fakultě v Plzni.

Věnuje se dlouhodobě koncepci lékařské posudkové služby a  pracuje desetiletí jako posudkový lékař ,aktuálně v Plzni .

Také  se věnuje sociální gerontologii a sociálnímu lékařství; působí  jako odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství Lékařské fakulty v Plzni

Publikuje a přednáší v ČR i v zahraničí. V roce 2017 obdržel Cenu prezidenta ČLK za mimořádný přínos k celoživotnímu vzdělávání.

890

Cena pro jednoho účastníka.

6 hodin

Doba trvání kurzu.

22. 10. 2021
9:00 – 16:00

Prezenční kurz.

20 účastníků

Kapacita kurzu.

Číslo akreditace
A2017/0772-SP/VP

Pracovní zařazení účastníka: sociální pracovník, pracovník v manažerské, řídicí funkcí

Druh sociální služby: sociální prevence, sociální péče, sociální poradenství

Tematická oblast: legislativa, přímá práce s klientem - metody v praxi, zákon o sociálních službách, specifika práce s konkrétní cílovou skupinou

Cílová skupina: osoby s převažujícím tělesným postižením, osoby s převažujícím smyslovým postižením, osoby s kombinovaným postižením, senioři v pobytových a ambulantních zařízeních
aktivní senioři a senioři využívající terénní služby, zaměstnanci sociálních služeb