RESTABUS

Inovativní cesty definice, měření prevalence a řešení seniorského abusu v ČR (včetně přenosu mezinárodních postupů dobré praxe)

Díky podpoře TAČR se budeme podílet na novém projektu RESTABUS. Společně s katedrou sociologie FSS Masarykovy univerzity a Institutem pro restorativní justici se budeme zabývat problematikou tzv. seniorského abusu (tzv. EAN), který spočívá ve zneužívání, týrání a špatném zacházení se seniory.

Projekt aplikovaného výzkumu se zaměří na vytvoření metodiky tzv. široké definice EAN a pilotní zavedení inovativních principů restorativní justice do řešení případů seniorského týrání, zanedbávání a zneužívání. Součástí projektu je reprezentativní výzkum v obecné seniorské populaci využívající mezinárodně srovnatelných nástrojů pro zjišťování prevalence různých forem abusu a hledání cest k jejich prevenci a řešení. O projektu vás budeme dále informovat


Kód projektu

TL05000516

Období řešení

7/2021 - 12/2023


Členové řešitelské teamu:

MgA. Jan Lorman

Mgr. Tereza Žílová

Ředitel Gerontologického Institutu
Gerontologický institut, o.p.s.
Tel.:  603226321
E-mail: jan.lorman@zivot90.cz

Tajemnice Gerontologického institutu
Gerontologický institut, o.p.s.
Tel: 731 610 060
E-mail:tereza.zilova@zivot90.cz