Mezinárodní konference stáří spojuje 2022

Datum konání

3.-4. října 2022


Místo konání

Český svaz vědeckotechnických společností Novotného lávka 200/5, Praha 1

Účast na konferenci bude možná v prezenční nebo ve virtuální podobě

Kapacita sálu omezena. Tlumočení zajištěno.


V rámci konference bude nově otevřen i prostor pro prezentaci příkladů dobré praxe projektů týkajících se sdílené péče, neformálních pečujících a EAN.

Pokud byste s námi chtěli během konference sdílet výsledky Vašeho projektu, výzkumu, zajímavé příklady dobré praxe apod. prosím vyplňte následující formulář.

Témata:

 • Aktivní stárnutí v ČR
 • Sdílená péče – síťování, case management atd.
 • Informační kampaně/programy pro neformální pečující
 • Týrání,  zneužívání a zanedbávání seniorů – prevence vzniku násilného vztahu, informační kampaně, práce s obětmi, sanace vztahů
 • Další

Odborná komise ze zaslaných příspěvků vybere ty nejlepší/nejzajímavější a jejich autoři pak dostanou prostor prezentovat během konference ( registrační poplatek pro řečníky bude zdarma).

Záznam konference


Program Konference


Program Konference

Den 1. - 3. října 2022


9:00–9:15 Oficiální zahájení

 • Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová
  Náměstkyně pro řízení sekce rodinné politiky a soc. služeb, MPSV ČR

9:15–10:00 Klíčová lekce – plenární zasedání

 • Dr. Anna Wanka
  (DFG – Doing Transitions, Goethe Univerzita, Frankfurt)
  Jak lidé tráví čas. Změny životních etap – praktické úspěchy stárnutí
 • Diskuse

10:00–10:30 Blok 1: Česko stárne

 • Mgr. Terezie Štyglerová
  (Oddělení demografické statistiky, ČSÚ, Praha)
  Senioři v zrcadle demografické statistiky
 • Diskuse

10:30–10:50 Kávová přestávka

 10:50–13:00 Blok 2: Nové sociální role stáří

 • PhDr. Oldřich Čepelka
  (FHS UK)
  Jak se čeští senioři vyrovnávají se svým stářím a stárnutím?
 • Mgr. Davide Lucantoni
  (Centrum socio-ekonomického výzkumu stárnutí, Amona)
  Účast seniorů na tvorbě politik. Iniciativy vytváření vzorů v Evropě
 • Dr. Angela Coins
  (Fakulta veřejných služeb, Universita Houston, USA)
  Překlenutí generační propasti snížením izolace a osamělosti starších dospělých v postpandemické éře: Pilotní studijní projekt

13:00–14:00 Oběd

14:00–17:00 Blok 3: Příklady aktivního stárnutí v česku

Volná sdělení – paralelní sekce

 • Bc. Jana Zoufalá  
  (Domov Vlčí mák ÚVN Praha)
  Koncept péče zaměřené na terminálně nemocné lidi s demencí - (Oáza - Domov se zvláštním režimem)
 • Mgr. Soňa Čechová, MBA.
  (Hezké domy s.r.o.)
  Odlehčovací služba - první pomoc v sociálních službách
 • Mgr. Jaroslav Valůch
  (Elpida & Transitions)
  Koncept mediálního vzdělávání seniorů a starších dospělých v ČR

Den 2. - 4. října 2022

09:00–10:30 Blok 1: Mezigenerační solidarita

 • PhDr. Eva Dragomirecká, Ph. D.
  (Katedra psychologie, Karlova Univerzita, Praha)
  Ti, kteří se starají; Péče rodinných příslušníků
 • Dr. Lisbeth Drury
  (Oddělení org. psychologie, Univerzita Londýn)
  Navazování mezigeneračních vazeb a proč jsou důležité
 • Mgr. Michaela Kvapilová Bartošová, Ph.D.
  (Filosofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
  Podpora mezi sourozenci ve stáří
 • Diskuse

10:40–11:00 Káva

11:00–13:00 Blok 2: Špatné zacházení se seniory

 • PhDr. Alena Marešová, Ph.D
  (Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha)
  Kriminalita seniorů starších 65 let evidovaná Policií ČR, trendy posledních 10 let, specifika trestního řízení proti nim; problematika toho času vězněných seniorů
 • doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. c.
  (Bílý kruh bezpečí z.s., Praha)
  Senioři, jako pachatelé týrání a zneužívání; osobnostní typologie?
 • MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
  (III. Interní klinika, 1. LF UK, Praha)
  Fenomén „homo sacer“ či ageistické zneužití triážování během pandemie COVID-19
 • Mgr. Martina Vojtíšková
  (Asociace pracovníků intervenčních center)
  Praxe intervenčních center v řešení EAN

13:00–14:00 Oběd

14:00 - 15:00 Blok 3: Příklady aktivního stárnutí v česku

Volná sdělení – paralelní sekce

 • Bc. Jana Zoufalá
  (Domov Vlčí mák, ÚVN Praha)
  Koncept péče zaměřené na terminálně nemocné lidi s demencí (Oáza – Domov se zvláštním režimem)
 • Mgr. Soňa Čechová, MBA
  (Hezké domy s. r. o.)
  Odlehčovací služba – první pomoc v sociálních službách
 • Mgr. Petra Kýhosová
  (Ústav sociálních služeb v Praze 4)
  Cesta k pečujícím s nedůvěrou v sociální služby aneb jak „pootevřít dveře k odlehčení v rodině"

15:00–15:30 Kávová přestávka

 • Bc. Hana Mudrová
  (Domov pro seniory, Hranice u Aše)
  Vzpomínej, poznávej, uč se – aktivizačně‑vzdělávací program pro seniory
 • Kateřina Karbanová
  (Letokruh)
  Aktivizace seniorů pomocí dobrovolnictví
 • Mgr. Jaroslav Valůch
  (Elpida & Transitions)
  Koncept mediálního vzdělávání seniorů a starších dospělých v ČR