Mezinárodní konference stáří spojuje 2022

Datum konání

3.-4. října 2022

Místo konání

Český svaz vědeckotechnických společností Novotného lávka 200/5, Praha 1

Účast na konferenci bude možná v prezenční nebo ve virtuální podobě

Kapacita sálu omezena. Tlumočení zajištěno.

Cena konference pro účastníky
dle termínu přihlášení

Při přihlášení do 1. 9. 2022 - 1 790 Kč
Při přihlášení do 3.10. 2022 - 2 090 Kč
Virtuální účast (do 1. 9. 2022) - 1 290 Kč
Virtuální účast (do 3. 10. 2022) - 1 590 Kč

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování konference

Program Konference


Program Konference

Den 1. - 3. října 2022


9:00–9:15 Oficiální zahájení

9:15–10:00 Klíčová lekce – plenární zasedání

 • Dr. Anna Wanka
  (DFG – Doing Transitions, Goethe Univerzita, Frankfurt)
  Jak lidé tráví čas. Změny životních etap – praktické úspěchy stárnutí
 • Diskuse

10:00–10:30 Blok 1: Česko stárne

 • Mgr. Terezie Štyglerová
  (Oddělení demografické statistiky, ČSÚ, Praha)
  Senioři v zrcadle demografické statistiky
 • Diskuse

10:30–10:50 Kávová přestávka

10:50–13:00 Blok 2: Nové sociální role stáří

 • Prof. Amanda Grenier (TBC)
  (Katedra sociální práce, Univerzita Toronto)
  Přijetí vlastního stáří a příprava na vlastní stáří (význam zdravého životního stylu)
 • Mgr. Davide Lucantoni
  (Centrum socio-ekonomického výzkumu stárnutí, Amona)
  Účast seniorů na tvorbě politik. Iniciativy vytváření vzorů v Evropě
 • Dr. Roberto Falanga
  (Institut sociol. studií, Univerzita Lisabon)
  Občanská participace během Covid 19 – Pandemické poznatky z místních praktik v evropských městech

13:00–14:00 Oběd

14:00–17:00 Blok 3: Příklady aktivního stárnutí v česku

 • Volná sdělení – paralelní sekce
  (Sekce z vybraných zaslaných příspěvků – Aktivní stárnutí v ČR, Sdílená péče – síťování, case management atd., Informační kampaně/programy pro neformální pečující, Týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů – prevence vzniku násilného vztahu, informační kampaně, práce s obětmi, sanace vztahů, další)

Den 2. - 4. října 2022

09:00–10:30 Blok 1: Mezigenerační solidarita

 • PhDr. Eva Dragomirecká, Ph. D.
  (Katedra psychologie, Karlova Univerzita, Praha)
  Ti, kteří se starají; Péče rodinných příslušníků
 • Dr. Lisbeth Drury
  (Oddělení org. psychologie, Univerzita Londýn)
  Navazování mezigeneračních vazeb a proč jsou důležité
 • Mgr. Michaela Kvapilová Bartošová, Ph.D.
  (Filosofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
  Podpora mezi sourozenci ve stáří
 • Diskuse

10:40–11:00 Káva

11:00–13:00 Blok 2: Špatné zacházení se seniory

 • PhDr. Alena Marešová, Ph.D
  (Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha)
  Kriminalita seniorů starších 65 let evidovaná Policií ČR, trendy posledních 10 let, specifika trestního řízení proti nim; problematika toho času vězněných seniorů
 • doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. c.
  (Bílý kruh bezpečí z.s., Praha)
  Senioři, jako pachatelé týrání a zneužívání; osobnostní typologie?
 • MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
  (III. Interní klinika, 1. LF UK, Praha)
  Fenomén „homo sacer“ či ageistické zneužití triážování během pandemie COVID-19

13:00–14:00 Oběd

14:00–14:30 Blok 3: Špatné zacházení se seniory –
vývoj řešení

 • MgA. Jan Lorman
  (Gerontologický Institut o.p.s., Praha)
  Téma špatného zacházení se seniory ve strategických dokumentech ČR. Ukotvení pojmu EAN v českém prostředí
 • Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
  (Katedra sociologie, Masarykova Univerzita, Brno)
  RESTABUS zpráva z průběhu projektu

14:30–15:30 Blok 4: Diskuse ve skupinách (prostor pro individuální dotazy a další diskusi nad probranými konferenčními
tématy)


15:30–16:00 Závěr konference, shrnutí závěrů
a výstupů