Konference stáří spojuje 2024

3.- 4. 6. 2024

Mezinárodní konference Stáří spojuje 2024, proběhla v Praze ve dnech 3. a 4. června 2024.

Letos se jedná o dvanáctý ročník konference, která v roce 2013 navázala na XI. světovou konferenci International Federation on Ageing, jež jsme uspořádali v roce 2012 v Praze. Tématy dekády konferencí byly nejčastěji ageismus, elder abuse, long term care, zdravotně - sociální pomezí, osamělost, diskriminace.

Rádi  bychom, aby letošní konference rezonovala s tématy, která jsou v aktuálním společenském diskurzu. Obnažená i skrývaná. Společenská hladina je velmi zčeřená a téma stáří, starci, důchodci je velmi silně vidět i slyšet. Ozývají se myšlenky jako: „ Starci mají být zbaveni volebního práva, měli by být podporování starobním důchodem maximálně 21 let, mají jim být odebrány řidičáky. Starobní důchodci jsou vítězové posledních let .atd.."

Akutní otázkou, neurologickým bodem současnosti tedy  je: „co s neužitečnými starci, kteří okrádají generaci Z". Rodí se palčivé otázky: Do jaké míry může člověk stresům ve stáří předcházet a anticipovat projevy stárnutí, které přijdou? Je fyzické či mentální cvičení, pěstování neformálních mezilidských vztahů, vytváření si finanční rezervy a vědomé utváření stabilně pozitivního postoje k životu ve stáří odpovědí? Jsou senioři v obecném povědomí považováni za skupinu, která se podílí na celospolečenských hodnotách? Nebo jsou ageisticky pojímáni jako neužiteční, polymorbidní a péči vyžadující jedinci?

Záznam konference

Potvrzení řečníci:

 • Dr. Amanda Grenier (Fakulta sociální práce, Univerzita Toronto, Toronto)

 • MSc. Pieter Vanhuysse, MAE, Ph.D. (Fakulta politických věd a veřejné správy, Kodaň)

 • MSc. Silvia Perel-Levin ( Nezávislá konzultantka, INPEA, Komise NNO při OSN, Ženeva)

 • Sidsel Winther (Danish Design Centre, Kodaň)

 • MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. (Geriatr, gerontolog, LF UK, Praha)

 • PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D. (Filosofická fakulta, UK, Praha)

 • Mgr. Ilona Štorová (Age Management, Brno)

 • PhDr., Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (Katedra sociologie, UK, Praha)

 • Doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph. D. (Ústav lékařské psychologie a psychosomatiky, Brno)

 • Mgr. et Mgr. ThLic. Jaroslav Reichl Lorman, ThD. (Život90, Praha)

 • Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. (Katedra sociologie, MU, Brno)

 • Mgr. Věra Suchomelová, Th.D. (Teologická fakulta, Jihočeská Univerzita, České Budějovice)

 • Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D. (Katedra sociologie, MU, Brno)

 • MgA. Jan Lorman (Gerontologický Institut, Praha)

 • Mgr. Lenka Špaková (Centrum pro rodinu a soc. péči, Brno)

Rádi bychom letošní konferencí participovali na vytváření porozumění. Aby stáří spojovalo a nerozdělovalo.

Konference se proto letos zaměří na následující témata:

1. CO TO JE STÁŘÍ?

 1. Lidský věk a stáří. Věk je jenom číslo. Existuje „seniorní věk"? Pakliže ano, kde začíná a kde končí seniorní věk; jaký má obsah?
 2. Stáří a zdraví. Biologické změny ve stáří. Co to je „stařecká křehkost"? Heterogenita seniorské populace. Psychologie stárnutí.
 3. Elder abuse and neglect

2. STÁŘÍ V LIDSKÉ SPOLEČNOSTI

 1. Postavení seniorů ve společnosti.
 2. Ageismus jako „postoj, který vyjadřuje obecně sdílené přesvědčení o nízké hodnotě a nekompetentnosti stáří". Zdroje ageismu. Mýty a stereotypy.
 3. Společenský význam seniorů. Ekonomicky neproduktivní přítěž společnosti? Tradice a hodnoty, společenské transfery. Společnosti pozitivně nahlížející na stáří.
 4. Starci jako zátěž; malthusiánství. Dlouhodobá a jiná péče. Bilance přínosu a zátěže; lze to porovnat, jak?
 5. Věk a zákony; senior v legislativě české a světové; Úmluvy: lisabonská úmluva, Úmluva OSN o právech starších lidí

3. MEZIGENERAČNÍ VZTAHY

 1. Podoba mezigeneračních vztahů
 2. Geneze mezigeneračních vztahů;
 3. Ageismus jako mezigenerační argument – jako zatvrzelost a tvrdohlavost; statická povaha ageismu; ageismus- postoj bez vývoje, bez budoucnosti;
 4. Hodnotová struktura mezigeneračních vztahů. Bilance mezigeneračních vztahů; aktuální – historická.

4. UMĚNÍ STÁRNOUT

 1. Umění stárnout.
 2. Kontinuita života, stále jsem to já. Integrita osobnosti ve stáří
 3. Smysl života ve stáří. Vůle po smyslu.
 4. Staří v existenciální periferii;
 5. Sociální patologie ve stáří. Patologie stáří. Faktory posilující patologii ve stáří.
 6. Osamělost x samota.