Zneužívání a zanedbávání seniorů. Syndrom Elder Abuse and Neglect (EAN)

Zneužívání a zanedbávání seniorů. Syndrom Elder Abuse  and Neglect (EAN)

Den 1.

  1. Geneze konceptu EAN ve světě. Ageismus. Granny battering. Elder Abuse and Neglect. EAN – svědectví Velká Británie
  2. Vývoj tématu v ČR. Domácí násilí nebo EAN
  3. Česká definice EAN. Hledání srozumění. Rozklad obecné definice
  4. Typologie EAN.
  5. Rizikové faktory v případech Syndromu EAN
  6. Kazuistický seminář

DEN 2.

  1. Detekce EAN. Suspekce - marketéry podle aktérů. Detekce EAN – diagnostika. Povinnost mlčenlivosti a povinnost oznamovací.
  2. Procesy detekce a intervence EAN v ČR. Aktéři procesů. Povinnosti versus praxe.Systém – spolupráce – bariéry.
  3. Nástroje intervence. Institut vykázání. Adresář pomoci. SARA pomůcka pro policisty
  4. Kazuistický seminář.

Online kurz je rozdělen do dvou dnů (2x 4h). Absolvováním kurzu byste měli poznat mezinárodní a českou obecnou definici Syndromu EAN. Naučíte se rozpoznávat příznaky týrání, zneužívání, zanedbávání a násilí na starších lidech. Seznámíme Vás s rizikovými faktory tohoto nebezpečného fenoménu.

Ve druhé části se s využitím zahraničních dokumentů zaměříme na metody detekce. Vysvětlíme Vám současnou praxi detekce a intervence v České republice.

Obě části kurzu obsahují i kazuistický seminář.

MgA. Jan Lorman

Jan Lorman je ředitel Gerontologického institutu a zakladatel organizace Život 90. Dlouhodobě se věnuje i tématu násilí, zneužívání a zanedbávání seniorů. Prosazuje vytvoření legislativy pro tento fenomén v České republice a přenastavení procesů k jeho detekci a intervenci. Je spoluautorem Komentovaného průvodce: Široká definice a typologie seniorského abusu: fenomén týrání, zneužívání, zanedbávání a dalšího nevhodného jednání a zacházení s muži a ženami ve vyšším věku (EAN).

950

Cena pro jednoho účastníka

2x4 hodiny

Doba trvání

16. a 19.5. 2023

Virtuální kurz.

30 účastníků

Maximální kapacita kurzu.