Duchovní potřeby seniorů v každodenním životě

Duchovní potřeby seniorů v každodenním životě

Péče o duchovní potřeby v tuzemských geriatrických zařízeních je často redukována na zajištění možnosti náboženské praxe tradičně věřících seniorů. Pojem spirituality je přitom daleko širší a zahrnuje témata společná všem seniorům, jako například smysl života, porozumění životnímu příběhu včetně negativních událostí a selhání, vědomí vlastní hodnoty, smíření, odpuštění nebo akceptace vlastní smrtelnosti.  Orientace v oblasti specifik spirituality a spirituálních potřeb ve stáří proto patří ke klíčovým kompetencím těch, kteří se seniory pracují či o ně pečují.

Záměrem kurzu je dovést účastníky k hlubšímu porozumění specifickým úkolům, výzvám a možnostem v oblasti psycho-spirituálního rozvoje ve stáří. Účastníci se budou orientovat v základní terminologii, porozumí širšímu kontextu spirituality a klíčových psycho-spirituálních potřeb seniorů, získají přehled o možných zdrojích obtíží v oblasti osobní spirituality a seznámí se se zásadami smysluplné psycho-spirituální podpory nejen v rámci individuální interakce. Cestou praktického nácviku si účastníci osvojí některé techniky aktivního naslouchání.

Lektor: Mgr. Věra Suchomelová Th.D.

Doktorka Věra Suchomelová je teoložka, vysokoškolská učitelka. Specializuje se na spiritualitu seniorů, vzdělávání dospělých a sociální pedagogiku.

950

Cena pro jednoho účastníka.

8 hodin

Doba trvání kurzu.

20 účastníků

kapacita kurzu.

22. a 24. 3. 2023
9:00 - 12:00

Virtuální kurz.

Číslo akreditace
A2020/1176-SP/PC/PP/VP

Pracovní zařazení účastníka: sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, neformální pečovatel, pracovník v manažerské, řídicí funkcí

Druh sociální služby: sociální prevence, sociální péče, sociální poradenství

Tematická oblast: měkké dovednosti, přímá práce s klientem - metody v praxi, komunikační dovednosti, týmová, mezioborová a multikulturní spolupráce, nástroje seberozvoje (např. time-management)

Cílová skupina: senioři v pobytových a ambulantních zařízeních, aktivní senioři a senioři využívající terénní služby