Mezigenerační dobrovolnictví. Úvod do problematiky.

Mezigenerační dobrovolnictví. Úvod do problematiky.

Mohou dobrovolníci přispět ke kvalitě Vámi poskytovaných sociálních služeb? A pokud ano, tak jak?

Mohou dobrovolníci přispět ke kvalitě Vámi poskytovaných sociálních služeb? A pokud ano, tak jak?

Co dobrovolnictví nabízí a jaké jsou jeho limity? Důvěřujete dobrovolníkům? Anebo je považujete za téměř nebezpečné nadšence, kteří jiným komplikují práci a nic k ní nepřidávají? Jak lze posoudit profesionalitu dobrovolnického centra a připravenost jeho dobrovolníků? Mohou dobrovolníci pomoci seniorům a mohou senioři vykonávat dobrovolnickou službu? Má dobrovolnictví seniorů nějaké výhody?

Na tyto a další otázky přináší odpovědi osmihodinový interaktivní seminář založený na téměř dvacetiletých zkušenostech v oblasti dobrovolnictví. Kurz je veden interaktivně s důrazem na kreativní prostředí pro výměnu zkušeností a inspiraci.

Co se v kurzu naučíte:

  1. Získáte přehled o vymezení dobrovolnické služby a o procesu řízení dobrovolníků vsociálních službách
  2. Orientujete  se  v pojmech potřebných k profesionálnímu řízení dobrovolníků v oblasti sociálních služeb pro seniory
  3. Porozumíte významu dobrovolnické práce se seniory
  4. Připravíte se na řízení procesu práce s dobrovolníky seniory

Lektor: Ing. Miroslav Michálek

Ing. Miroslav Michálek se v oblasti zrakově postižených pohybuje od r. 1993, nejprve jako vedoucí pracoviště zaměřeného na kompenzační pomůcky pro nevidomé Tyflokabinet Společnosti nevidomých a slabozrakých ČR, později (do r. 2000) jako ředitel Středisek integračních aktivit Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, kde působil v oblasti využití volného času a podpory pracovního uplatnění nevidomých.

900

Cena pro jednoho účastníka.

hodin

Doba trvání kurzu.

25 účastníků

Kapacita kurzu.

Číslo akreditace
2017/0239-PC/SP/VP/PP