O nás

GERONTOLOGICKÝ INSTITUT, O.P.S. JE OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST ZALOŽENÁ V ROCE 2011 OBČANSKÝM SDRUŽENÍM ŽIVOT 90.

Zaměřujeme se na problematiku stáří a stárnutí, a to v oblasti vzdělávání, poradenství, metodické a analytické činnosti.

Organizujeme mezinárodní odborné konference a také kurzy a akce zaměřené na simulaci a přípravu na stáří.

V této oblasti navazujeme na bohaté zkušenosti své zakladatelky, organizace ŽIVOT 90.

Naše poslání

Posláním Gerontologického institutu, o.p.s. je podněcovat špičkové odborníky a odbornice k řešení témat stárnutí a stáří, abychom nejenom my poznali a porozuměli, jak podpořit seniory v jejich svébytnosti.

Vytváříme prostor ke zkoumání širších souvislostí stárnutí a stáří, k řešení těchto témat na odborné úrovni a zároveň ke vzdělávání odborné i laické veřejnosti. Důraz klademe na odbornou erudici v oblasti gerontologie a na spolupráci se zahraničními odborníky a organizacemi.

Naše aktivity jsou přístupné odborné veřejnosti z celé ČR, konference mají zpravidla celostátní charakter.

Přehled činností v roce 2020

Akreditované kurzy - 8

Počet kurzistů - 474

Počet realizovaných kurzů - 19

Podíl na vzniku strategických dokumentů - 3

  • Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí
  • Zákon o sociálních službách
  • Galwayská výzva

Počet konferencí, diskusních panelů – 3

Členství v odborných skupinách – 7 

  • Výbor pro práva starších osob,
  • Pracovní skupina pro zneužívání seniorů Parlamentu ČR
  • Rada vlády pro seniory a otázky stárnutí
  • Komise pro spravedlivé důchody
  • Komise pro novelu zákona o sociálních službách
  • Pracovní skupina pro koncepci objektu Šolínova Praha 6
  • INPEA