Na 8 hodin seniorem aneb simulace stáří geronto-oblekem

Na 8 hodin seniorem, aneb simulace stáří gerontooblekem

Cílem kurzu je zážitkovou metodou (tj. oblečením gerontoobleku) podpořenou teoretickým výkladem přiblížit účastníkům, jak se může cítit senior ve svém těle. Teoretická část ozřejmí specifické změny ve stáří, soustřeďujeme se především na ty změny, které bude možné simulovaně vyzkoušet. Každý účastník si vyzkouší, jaké to je, když se nemůže spolehnout na svůj zrak, sluch, či co to znamená mít sníženou svalovou sílu a omezený kloubní rozsah. V gerontoobleku budou frekventanti vykonávat běžné denní činnosti, jako je čtení, psaní, chůze, oblékání a další. To vše pod odborným vedením lektora, který vše vysvětlí.  Součástí kurzu bude věnovaná část prevenci patologického stárnutí. V závěru semináře bude společné zhodnocení pocitů k uvědomění si faktu, že každý jedinec vnímá stejné pocity jinak.

Lektor: Mgr. Lucie Rybyšarová - ergoterapeutka, zdravotní sestra, zároveň sociální pracovnice, lektora a vedoucí Centra aktivního stáří ŽIVOTa 90.

Pracovní zařazení účastníka kurzu: sociální pracovník, pracovník v sociálních službách

Druh sociální služby: sociální péče

Měkké dovednosti: přímá práce s klientem - metody v praxi, komunikační dovednosti, preventivní aktivity, specifika práce s konkrétní cílovou skupinou

Cílová skupina: senioři v pobytových a ambulantních zařízeních, aktivní senioři a senioři využívající terénní služby

950

Cena pro jednoho účastníka.

8 hodin

Doba trvání kurzu.

Číslo akreditace
A2019/1331-SP/PC/PP