Na 8 hodin seniorem aneb simulace stáří geronto-oblekem

Na 8 hodin seniorem, aneb simulace stáří gerontooblekem

Cílem kurzu je zážitkovou metodou (tj. oblečením gerontoobleku) podpořenou teoretickým výkladem přiblížit účastníkům, jak se může cítit senior ve svém těle. Teoretická část ozřejmí specifické změny ve stáří, soustřeďujeme se především na ty změny, které bude možné simulovaně vyzkoušet. Každý účastník si vyzkouší, jaké to je, když se nemůže spolehnout na svůj zrak, sluch, či co to znamená mít sníženou svalovou sílu a omezený kloubní rozsah. V gerontoobleku budou frekventanti vykonávat běžné denní činnosti, jako je čtení, psaní, chůze, oblékání a další. To vše pod odborným vedením lektora, který vše vysvětlí.  Součástí kurzu bude věnovaná část prevenci patologického stárnutí. V závěru semináře bude společné zhodnocení pocitů k uvědomění si faktu, že každý jedinec vnímá stejné pocity jinak.

Mgr. Lucie Rybyšarová

Lektor: Mgr. Lucie Rybyšarová vystudovala střední zdravotnickou školu, následně se věnovala ošetřovatelství v intenzivní medicíně. Po střední škole pokračovala studiem na 1.lékařské fakultě UK, obor ergoterapie. Ergoterapii se věnovala několik let v pobytových zařízeních pro seniory a zůstává pro ni velkým tématem. Vzhledem k práci v sociálních službách si dále doplnila vzdělání jako sociální pracovník. Celý profesní život se věnuje cílové skupině seniorů. Pracovala jako pečovatelka, sestřička, ergoterapeutka, sociální pracovnice i vedoucí služby. Od roku 2015 pak začala lektorovat témata, která se týkají práce se seniory. Ráda se potkává se studenty vysokých škol, ale i s lidmi z praxe.

25.11.2022

Datum konání kurzu.

950

Cena pro jednoho účastníka.

6 hodin

9:00 - 15:00
Doba trvání kurzu.

Číslo akreditace
A2019/1331-SP/PC/PP

Pracovní zařazení účastníka kurzu: sociální pracovník, pracovník v sociálních službách

Druh sociální služby: sociální péče

Měkké dovednosti: přímá práce s klientem - metody v praxi, komunikační dovednosti, preventivní aktivity, specifika práce s konkrétní cílovou skupinou

Cílová skupina: senioři v pobytových a ambulantních zařízeních, aktivní senioři a senioři využívající terénní služby