Konference stáří spojuje 2023

Tvořím tedy jsem


Jako každý rok i letos bychom Vás rádi pozvali k účasti na mezinárodní konferenci Stáří spojuje 2023, která se bude konat v ČSVTS na Novotného lávce 5 v Praze ve dnech 24. a 25. října 2023.

Letos se jedná o jedenáctý ročník konference, která v roce 2013 navázala na XI. světovou konferenci International Federation on Ageing, jež jsme uspořádali v roce 2012 v Praze. Tématy dekády konferencí byly nejčastěji ageismus, elder abuse, long term care, zdravotně - sociální pomezí, osamělost, diskriminace.

V letošním ročníku se chceme zaměřit na aktivní stáří, udržení nezávislosti, svébytnosti, stáří usilující o plné uplatnění schopností, participující na tvorbě společenských hodnot. Chceme ukázat příklady užitečného života. Představit seniory, kteří „neodkládají odpovědnost za svůj život na ramínko v cizí skříni". 

Do jaké míry může člověk stresům ve stáří předcházet a anticipovat projevy stárnutí, které přijdou? Je fyzické či mentální cvičení, pěstování neformálních mezilidských vztahů, vytváření si finanční rezervy a vědomé utváření stabilně pozitivního postoje k životu ve stáří odpovědí? Jsou senioři v obecném povědomí považováni za skupinu, která se podílí na celospolečenských hodnotách? Nebo jsou ageisticky pojímáni jako neužiteční, polymorbidní a péči vyžadující jedinci?

Obecné povědomí je do jisté míry velmi odlišné od veřejného mínění, jsou to intuitivní normy, které se uplatňují jako významný faktor společenského vývoje, a proto se velmi těžko proměňují, jedná se o internalizované racionalizované představy o přirozeném řádu světa.

Jsme si vědomi že překlopením společnosti na dlouhověkou, do jisté míry narůstá konflikt mezi mladou a starou generací, objevují se hlasy požadující „neobětovat mileniály podpoře starců, které ještě zesílily v době pandemie Covid-19, z lidí v ohrožení se lidé během pandemie přeměnili ve skupinu ohrožující systém, což je jen krok k návodu na deformované pojetí triáže, poměřování hodnoty života dvou lidí mezi s sebou, nikoli přínosnosti zdravotní péče a tak se z historického suterénu vynořila řada nebezpečných myšlenek.

Rádi bychom proto prezentovali jiný obraz stáří a rozvedli debatu o připravenosti na stáří. Proto chceme naší konferencí inspirovat pozitivními příklady tvořivého, smysluplného, užitečného stáří.

Datum konání

24. - 25. října 2023


Forma

Jak v prezenční, tak virtuální podobě.


Místo konání

Český svaz vědeckotechnických společností
Novotného lávka 200/5, Praha 1


Registrace

- Při přihlášení do 4. 10. 2023 1 790 Kč
- Při přihlášení do 23. 10. 2023 2 090 Kč
- Virtuální účast (do 4. 10. 2023) 1 090 Kč
- Virtuální účast (do 23. 10. 2023) 1 290 Kč

Kapacita sálu omezena. Tlumočení zajištěno.


Program Konference


Program Konference

Den 1. - 24. října 2023

9:00 - 9:15 - Oficiální zahájení

 • zástupce MHMP, MPSV, GI

9:15 - 9:50 - Kick-off lekce

 • APROPO ARCHITECTS
  Projekt SPIRÁLA – Český pavilon na světové výstavě Ósaka 2025. Společnost 5.0

9:45 - 10:30 -  10 let boje proti ageismu. Strategie světové zdravotnické organizace

 • Úvodní přednáška
  Zsofia Puszta (ředitelka kanceláře WHO, ČR)

 • Panelová diskuse
  Lucie Vidovićová, Zdeněk Kalvach, zástupce MPSV (tbc), zástupce MZ (tbc)

10:30 - 10:50 – Diskuse

10:50 - 11:10 – Kávová přestávka

11:10 - 13:00 - Blok 1

 • 11:10 - 11:30
  Jan Lorman ((zakladatel ŽIVOT 90, ředitel Gerontologický Institut))
  Co to je Život 90 - Genetický kód Života 90

 • 11:30 - 11:50
  David Savill (Age-Exchange/Londýn)
  20 let zkušeností s tvorbou a režií vzpomínkových uměleckých programů.

 • 11:50 - 12:10
  Hana Strejčková (Fyzioart)
  Průvodce Alzheimerem, loutky, paliace dotekem loutky

12:10 - 12:30 - Diskuse

12:30 - 13:30 - Oběd

13:30 - 15:30 - Blok 2

 • 13:30 - 13:50
  Jindřiška Gregoriniová 
  Role kultury v procesu aktivního stárnutí
 • 13:50 - 14:10
  Olivera Těsnohlídková
  Role humoru a satiry ve společenském životě
 • 13:50 - 14:10
  Barbora Valuchová
  Nestárnu, protože žiju pro druhé
 • 14:10 - 14:30
  Lucia Mansfeldová
  Projekt Pozitivní stárnutí
 • 14:50 - 15:10
  Hana Mudrová
  Pro radost a vzpomínání. Práce s obecnou i místní historii a se vzpomínkami návštěvníků na Ašsku.
 • 15:10 - 15:30 - Diskuse

Blok 3 - 16:00 - 18:00      

 • Stella Zázvorková
  Divadlo U Valšů - Legendy českého jeviště 
  Svědectví o životním příběhu i mistrovských rolích slavné herečky přinesou Naďa Konvalinková, Zuzana Maléřová a Alena Kožíková.
 • Moderuje Jan Lorman
  (Kapacita představení je omezena. Vstupenky jsou proto rezervovány pro prvních 50 registrovaných, kteří projeví zájem o to představení se zúčastnit)

18:00 - Konec 1. dne


Den 2. - 25. října 2023

 • 9:00 - 14:30 - Tvořím, tedy jsem 
  Festival tvorby starších dospělých: Workshopy a prezentace multižánrových performací komunitních center ze všech koutů Česka, kterými naplňujeme život; (hudba, zpěv, barva, tvar, tanec, divadlo)
 • 9:00 - 11:00
  Petr Veleta
  Taneční terapie - mistrovský kurz
 • 9:00 - 11:00
  David Savill (Age-Exchange)
  Přirozené spojení mezi pamětí a kreativním vyjádřením – mistrovský kurz
 • 11:00 - 11:30 - Kávová přestávka
 • 11:30 - 13:30
  Hana Strejčková (Fyzioart)
  Divadlo reminiscence, dramaterapie. vzpomínky ke scénování - mistrovský kurz
 • 11:30 – 13:30 - Další paralelní kreativní workshopy a přednášky vybrané ze zaslaných příspěvků

 • 13:30 - 14:30 - Oběd
  Konec 2. dne

V rámci konference bude nově otevřen i prostor pro:

 • Prezentaci příkladů dobré praxe projektů týkajících se práce se seniory – dobrovolnictví, aktivizace seniorů, programů pro seniory
 • Skupinovou diskusi k probraným tématům atd.
 • Pokud byste s námi chtěli během konference sdílet výsledky Vašeho projektu, výzkumu, zajímavé příklady dobré praxe od 10.7. bude k dispozici formulář pro zasílání příspěvků.

Odborná komise ze zaslaných příspěvků vybere ty nejlepší/nejzajímavější a jejich autoři pak dostanou prostor prezentovat během konference ( registrační poplatek pro řečníky bude zdarma).

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování konference.