Konference stáří spojuje 2023

Tvořím tedy jsem


Jako každý rok i letos bychom Vás rádi pozvali k účasti na mezinárodní konferenci Stáří spojuje 2023, která se bude konat v ČSVTS na Novotného lávce 5 v Praze ve dnech 20. a 21. listopadu 2023.

Letos se jedná o jedenáctý ročník konference, která v roce 2013 navázala na XI. světovou konferenci International Federation on Ageing, jež jsme uspořádali v roce 2012 v Praze. Tématy dekády konferencí byly nejčastěji ageismus, elder abuse, long term care, zdravotně - sociální pomezí, osamělost, diskriminace.

V letošním ročníku se chceme zaměřit na aktivní stáří, udržení nezávislosti, svébytnosti, stáří usilující o plné uplatnění schopností, participující na tvorbě společenských hodnot. Chceme ukázat příklady užitečného života. Představit seniory, kteří „neodkládají odpovědnost za svůj život na ramínko v cizí skříni". 

Do jaké míry může člověk stresům ve stáří předcházet a anticipovat projevy stárnutí, které přijdou? Je fyzické či mentální cvičení, pěstování neformálních mezilidských vztahů, vytváření si finanční rezervy a vědomé utváření stabilně pozitivního postoje k životu ve stáří odpovědí? Jsou senioři v obecném povědomí považováni za skupinu, která se podílí na celospolečenských hodnotách? Nebo jsou ageisticky pojímáni jako neužiteční, polymorbidní a péči vyžadující jedinci?

Obecné povědomí je do jisté míry velmi odlišné od veřejného mínění, jsou to intuitivní normy, které se uplatňují jako významný faktor společenského vývoje, a proto se velmi těžko proměňují, jedná se o internalizované racionalizované představy o přirozeném řádu světa.

Jsme si vědomi že překlopením společnosti na dlouhověkou, do jisté míry narůstá konflikt mezi mladou a starou generací, objevují se hlasy požadující „neobětovat mileniály podpoře starců, které ještě zesílily v době pandemie Covid-19, z lidí v ohrožení se lidé během pandemie přeměnili ve skupinu ohrožující systém, což je jen krok k návodu na deformované pojetí triáže, poměřování hodnoty života dvou lidí mezi s sebou, nikoli přínosnosti zdravotní péče a tak se z historického suterénu vynořila řada nebezpečných myšlenek.

Rádi bychom proto prezentovali jiný obraz stáří a rozvedli debatu o připravenosti na stáří. Proto chceme naší konferencí inspirovat pozitivními příklady tvořivého, smysluplného, užitečného stáří.

Pod záštitou Mariána Jurečky, ministra práce a sociálních věcí a Alexandry Udženija, náměstkyně primátora hlavního města Prahy
 

Datum konání

20. - 21. listopadu 2023


Forma

Jak v prezenční, tak virtuální podobě.


Místo konání

Český svaz vědeckotechnických společností
Novotného lávka 200/5, Praha 1


Registrace

- Při přihlášení do 6. 11. 2023 1 790 Kč
- Při přihlášení do 17. 11. 2023 2 090 Kč
- Virtuální účast (do 6. 11. 2023) 1 090 Kč
- Virtuální účast (do 17. 11. 2023) 1 290 Kč
- Jednodenní registrace (do 6. 11. 2023) 1090 Kč
- Seniorské vstupné (kreativní workshopy) (do 6. 11. 2023) 200 Kč
 - Student VŠ a VŠO zdarma (nutné předložit potvrzení o studiu)

Kapacita sálu omezena. Tlumočení zajištěno.


Program Konference


Program Konference

Den 1. - 20. listopadu 2023

9:00 - 9:15 - Oficiální zahájení

 • Šárka Jelínková (náměstkyně ministra práce a sociálních věcí)
 • Jan Lorman (ředitel Gerontologického Institutu)

9:15 - 9:45 - Kick-off lekce

 • Projekt SPIRÁLA – Český pavilon na světové výstavě Ósaka 2025. Společnost 5.0
  Michal Gabaš (Apropos Architects)

9:45 - 10:30 -  10 let boje proti ageismu. Strategie světové zdravotnické organizace

 • Dekáda zdravého stárnutí a globální cíle WHO
  Zsofia Puszta (zvláštní zmocněnkyně WHO v ČR)

 • Panelová diskuse

  Šárka Jelínková (náměstkyně ministra práce a sociálních věcí)
  Klára Laurenčíková (zmocněnkyně vlády pro lidská práva)
  Lucie Vidovićová (Masarykova Univerzita, Brno)

10:30 - 10:40 – Diskuse

10:40 - 11:00 – Kávová přestávka

11:00 - 12:30 - Blok 1

 • 11:00 - 11:30
  Jan Lorman (zakladatel ŽIVOT 90, ředitel Gerontologický Institut)
  Genetický kód ŽIVOTa 90

 • 11:30 - 11:50
  David Savill (Age-Exchange/Londýn)
  20 let zkušeností s tvorbou a režií vzpomínkových uměleckých programů.

 • 11:50 – 12:10

  Hana Strejčková (Fyzioart)

  Průvodce Alzheimerem, loutky, paliace dotekem loutky

 • 12:10–12:30
  Jindřiška Gregoriniová (NIPOS, Praha)
  Role kultury v procesu aktivního stárnutí a v podpoře mezigeneračního dialogu

12:30 - 13:30 - Oběd

13:30 - 16:30 - Blok 2

 • 13:30 - 13:50
  Olivera Těsnohlídková (Masarykova Univerzita, Brno)
  Role humoru a satiry ve společenském životě
 • 13:50 - 14:10
  Barbora Valuchová (ŽIVOT 90, Praha)
  Nestárnu, protože žiju pro druhé
 • 14:10 - 14:30
  Lucia Mansfeldová (Pozitivní stáří, Praha)
  Projekt Pozitivní stárnutí
 • 14:30 - 14:50
  Marcela Petrová Kafková (Masarykova Univerzita, Brno)
  Radost z jídla jako důležitá součást kvality života
 • 14:50 - 15:10

  Jan Bartoš (Elpida, Praha)
  Vzdělávací akademie pro lektory seniorů

15:10 - 15:30 - Kávová přestávka

 • 15:30–15:45
  Hana Mudrová (Aš)
  Pro radost a vzpomínání. Práce s obecnou i místní historii a se vzpomínkami návštěvníkůna Ašsku

 • 15:45 – 16:00
  Gabriella Šlemarová, Blanka Novotná (FHS UK, Praha)
  Projekt RECETAS – je Social Prescribing receptem na osamělost starších lidí?

 • 16:00 – 16:15
  Johana Křížová (Gerontologické poradenství, Praha)
  Projekt kompletního začlenění zooterapeutů (či canisterapeutů) do pečovatelského a zdravotního (rehabilitačního) týmu v pobytových zařízeních pro seniory trpící demencí

 • 16:15 – 16:30
  Zuzana Krutská Hypšová (Domov sociální péče Hagibor, Praha)
  Příklad dobré praxe, která vzešla z období covidu - Taneční vedené profesionálním tanečníkem pro klienty v DSP Hagibor - zejména přeživší holocaust.

 • 16:30 - 17:00 
  Alena Kastnerová (copywriterka/spisovatelka, Brno)
  O líne babičce a O nevyřáděném dědečkovi - debata s autorkou/ autorské čtení

17:00 - Konec 1. dne


Den 2. - 21. listopadu 2023

 • 9:00 - 14:30 - Tvořím, tedy jsem 
  Festival tvorby starších dospělých: Workshopy a prezentace multižánrových performací komunitních center ze všech koutů Česka, kterými naplňujeme život; (hudba, zpěv, barva, tvar, tanec, divadlo)
 • 9:00 - 10:00
  Petr Veleta
  Taneční terapie - mistrovský kurz
 • 9:00 - 10:30
  David Savill (Age-Exchange, London Organic)
  Přirozené spojení mezi pamětí a kreativním vyjádřením – mistrovský kurz
 • 10:30 - 11:00 - Kávová přestávka
 • 11:00 - 13:30
  Hana Strejčková (Fyzioart)
  Divadlo reminiscence, dramaterapie. vzpomínky ke scénování - mistrovský kurz
 • 11:00 – 13:30
 • Lucie Vidovićová (Masarykova Univerzita, Brno),
  Věra Suchomelová (Teologická fakulta JČU, České Budějovice), Kateřina Jirglová (ředitelka Mezi námi o.p.s),
  Marcela Petrová Kafková (Masarykova Univerzita, Brno)
  Technologie a vyšší věk: zdroj stresu nebo (i) radosti? Aneb jak na téma digitalizace ve vyšším věku bez ageismu.

 • 11:00 - 13:30
  Další paralelní kreativní workshopy a přednášky vybrané ze zaslaných příspěvků

  • 10:15 – 11:15 - Kurz břišních tanců

  • 11:00 – 13:30 - Kurz kresby, krajinomalby a zátiší

  • 11:00 – 12:30 - Nový cirkus Cirqueon – kurz žonglování

  • 11:00 – 12:00 - Vzpomínky jako lék

  • 14:00 – 15:30 - Literární klub

 • 13:30 - 14:30 - Oběd

 • Konec 2. dne

V rámci konference bude nově otevřen i prostor pro:

 • Prezentaci příkladů dobré praxe projektů týkajících se práce se seniory – dobrovolnictví, aktivizace seniorů, programů pro seniory
 • Skupinovou diskusi k probraným tématům atd.
 • Pokud byste s námi chtěli během konference sdílet výsledky Vašeho projektu, výzkumu, zajímavé příklady dobré praxe od 10.7. bude k dispozici formulář pro zasílání příspěvků.

Odborná komise ze zaslaných příspěvků vybere ty nejlepší/nejzajímavější a jejich autoři pak dostanou prostor prezentovat během konference ( registrační poplatek pro řečníky bude zdarma).

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování konference.