Cílem projektu CZ.03.2.63/0.0/19_099/0015216 Standardizace tísňové péče a rozvoj dovedností pracovníků obecních úřadů v práci se seniory, se zaměřením na služby asistovaného života, je prosazení vyšších standardů sociální služby tísňová péče a poskytnutí odborné podpory zejm. pracovníkům působícím v oblasti sociální práce na pražských městských úřadech ve specificích práce se seniory.

Konkrétně prostřednictvím 2 akreditovaných kurzů, praktické exkurze na dispečinku tísňové péče, brožury kazuistických příběhů ze služby tísňové péče, odborných konzultací a konference s názvem „Budoucnost stárnutí za pomoci služeb asistovaného života“.

V období od 1.8.2020 do 31.5.2022 ZDARMA nabízíme

Akreditovaný kurz Na 8 hodin seniorem, aneb simulace stáří gerontooblekem (8 hod.)

Akreditovaný kurz Péče zaměřená na potřeby seniora (24 hod.)

kulaté stoly k vydefinování vyšších standardů kvality Tísňové péče

Minikurz o tísňové péči

Odborné konzultace

tematická diskusní setkání 

Závěrečná konference Budoucnost stárnutí za pomoci služeb asistovaného života

Kontakt

Lukáš Mareček
+420 601 559 579
info@giops.cz

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.