Mezinárodní konference stáří spojuje 2021

20.-21. září 2021

Pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jany Maláčové, MSc. a radní hlavního města Prahy Mgr. Mileny Johnové

Na program a řečníci prosím navázat ty položky co jsou teď samostatně v menu a z menu už je můžeš vyndat. Registraci smazat úplně.