Konference Budoucnost stáří za pomoci služeb asistovaného života

14. 3. 2022, 9:00 - 17:00

Datum a čas konání

ČSTVS – Novotného lávka, Praha 1

Místo akce

Hlavním cílem jednodenní konference je sdílení dobré praxe a výstupů projektu Standardizace tísňové péče a rozvoj dovedností pracovníků obecních úřadů v práci se seniory. Dílčími cíli je seznámit účastníky s novými technologiemi vhodnými pro seniory nebo jejich blízké, které jim mohou usnadnit jejich život a zlepšit jeho kvalitu. Chceme otevřít téma informačních a asistivních technologií a jejich možné využití v životě a službách pro seniory a rozvířit diskusi o možných úhradách těchto asistivních pomůcek z veřejného zdravotního pojištění.

Asistivní technologie mají významný potenciál zvyšovat soběstačnost seniorů a tím jim umožňovat žít v jejich domácím prostředí delší čas. Zároveň zde je i předpoklad efektivnějšího vynakládání prostředků, které směřují do zdravotních a sociálních služeb.

Konference je určena prioritně pro sociální pracovníky - pracovníků městských úřadů z hlavního města Prahy a Středočeského kraj, sociálních pracovníků z neziskových organizací pracujících se seniory atd.

Odpovědný pracovník za organizaci:
Lukáš Mareček
lukas.marecek@zivot90.cz
+420 601 559 579

Odpovědnost za program:
PhDr. Jiří Schlanger, MgA. Jan Lorman


Ke stažení


Záznamy přednášek

A1) Úvod konference - MgA. Jan Lorman, PhDr. Jiří Schlanger, CSc.

A2a) Zkušenosti poskytování TP - ŽIVOT90, Lenka Víznerová

A2b) Zkušenosti poskytování TP - Anděl strážný, Lucie Sieberová a Martina Tomková

A2c) Zkušenosti poskytování TP - Chytrá péče, Rostislav Haufer

A3) Blok tísňové péče - DISKUSE
 

B1) Blok telemedicíny: Úvod - PhDr. Jiří Schlanger, CSc.

B2a) O situaci zdravotních a sociálních služeb - APSS, Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
 

B2b) Jak telemedicína přispívá ke komfortu pacientů - Prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., MBA, FESC.

B2c) Zkušenosti přenositelné a nepřenositelné - MZ, Ing. Zdeněk Gütter, CSc.

B2d) Porozumění senzorům - Ing. Richard Cimler, Ph.D.

B3) Blok telemediciny - Závěr - PhDr. Jiří Schlanger, CSc.

C1) Úvod odpolední části - PhDr. Jiří Schlanger, CSc.

C2) Komprehensivní ekosystém distanční terapie - Mgr. Jakub Pětioký, DiS., MBA.

C3) Kulatý stůl - Standardizace tísňové péče


Program Konference

1. blok - Blok tísňové péče

9:00 - 9:10
Úvod - Gerontologický Institut
MgA. Jan Lorman, PhDr. Jiří Schlanger, CSc.

9:10-11:10
Zkušenosti poskytování TP
9:10 - 9:30 - ŽIVOT90, Lenka Víznerová
9:30 - 9:50 - Anděl strážný, Lucie Sieberová
9:50 - 10:10 - Chytrá péče, Rostislav Haufer

10:10 - 10:30
Standardy TP
MPSV, Ing. Iva Merhautová, MBA

10:30 - 10:45
Diskuse

10:45 - 11:15 - Přestávka

2. blok - Blok telemedicíny

11:15 - 11:35
O situaci zdravotních a sociálních služeb asistovaného života v ČR, srovnání se zahraničím, české podmínky, podpora rozvoje
APSS, Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA:

11:35 - 11:55
Jak klinická telemedicína přispívá ke komfortu pacientů a k vyrovnání šancí a dostupnosti péče?
Prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., MBA, FESC.

11:55 - 12:15
Zkušenosti přenositelné a nepřenositelné – asistivní technologie a telemedicína
MZ, Ing. Zdeněk Gütter, CSc.

12:15 - 12:35
Porozumění senzorům a tomu co Vám říkají: Monitorování pohody lidí (na cestách nebo v posteli)
Ing. Richard Cimler, Ph.D. 

12:35 - 13:00
Diskuse

13:00 - 13:45 - Přestávka/oběd

13:45 - 16:00 
Kulatý stůl - Standardizace tísňové péče

13:45 – 16:00   
Workshop – Fakulta Informačních technologií, ČVUT – doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc., ARTAK, RÚ Kladruby, 1. a 3. LF UK, Mgr. Jakub Pětioký, DiS., MBA.: 3D virtuální reality v rehabilitaci seniorů. Na okamžik v těle s Alzheimerovou chorobou prostřednictvím virtuální reality

Konference se koná pod záštitou Mgr. Jany Pastuchové, poslankyně PSP ČR a místopředsedkyně sociálního výboru PSP ČR.