Stáří spojuje 2020

Erat ut ea pro vim labitur oporteat id eadum nec qui cu iusto. Nec usu iisque ne nibh eligendi singulis duo no malis deleniti dolore consetetur. Mei argumentum minimum id vis.

Erat ut ea pro vim labitur oporteat id eadum nec qui cu iusto. Nec usu iisque ne nibh eligendi singulis duo no malis deleniti dolore consetetur. Mei argumentum minimum id vis ne ex usu adhuc quo an tempor mea debitis qua lisque. ueverit rebum instruct.

56 klientů

Facete in eu forensibus audiam an sea odio omnesque sed nominati sensibus

240 projektů

Facete in eu forensibus audiam an sea odio omnesque sed nominati sensibus

11 let zkušeností

Facete in eu forensibus audiam an sea odio omnesque sed nominati sensibus

Stáří spojuje 2019

Erat ut ea pro vim labitur oporteat id eadum nec qui cu iusto. Nec usu iisque ne nibh eligendi singulis duo no malis deleniti dolore consetetur. Mei argumentum minimum id vis.

Erat ut ea pro vim labitur oporteat id eadum nec qui cu iusto. Nec usu iisque ne nibh eligendi singulis duo no malis deleniti dolore consetetur. Mei argumentum minimum id vis ne ex usu adhuc quo an tempor mea debitis qua lisque. ueverit rebum instruct.

56 klientů

Facete in eu forensibus audiam an sea odio omnesque sed nominati sensibus

240 projektů

Facete in eu forensibus audiam an sea odio omnesque sed nominati sensibus

11 let zkušeností

Facete in eu forensibus audiam an sea odio omnesque sed nominati sensibus

Stáří spojuje 2018

Gerontologický institut ve spolupráci s ŽIVOTem 90 pořádají ve dnech 30. - 31. 5. 2018 další ročník mezinárodní konference „Stáří spojuje“. Jejím cílem je spojovat odborníky i reprezentanty veřejnosti se seniory a společně hledat optimální řešení témat stáří a stárnutí. Pro tento ročník konference akcentuje téma „Senior na existencionální periferii.“

První den konference (30. 5.) se zaměřuje zejména na problematiku stárnutí ve městě, v Praze. Potřeby seniorů žijících ve velkoměstě. Příklady dobré praxe z Manchesteru a Švédska, integrovaná péče a další.

Druhý den konference (31. 5.) se zabývá zejména otázkami stáří a stárnutí obecně. Senior na existenciální periferii. Osamělost jako důsledek a příčina sociální patologie. Ohrožení nezávislosti. Senior nikoliv jako klient, pacient, zákazník, ale občan. Komplexní přístup k lidské bytosti ve světle zákona o sociálních službách a další.

Na konferenci vystoupí 5 předních zahraničních odborníků: 

 • Chris Phillipson - profesor sociologie a sociální gerontologie na Univerzitě v Manchesteru. Zabývá se obzvláště studiem otázek týkající se problémů chudoby, sociálního vyloučení a dopadu globalizace na pozdější život. Rozsáhle publikuje o sociální teorii aplikované na stárnutí, rozvíjí kritickou gerontologii, která zpochybňuje některé dominantní sociální a kulturní předpoklady o stárnoucích společnostech 
 • Cecilia Henning – docentka na Univerzitě v Lundu ve Švédsku. V oblasti výzkumu se věnuje významu sociálních sítí (zejména "tenkých vazeb") k předcházení osamělosti, sociálnímu plánování pro "komunity přátelské k seniorům" a mezinárodním srovnávacím studiím o rovnováze mezi státem, trhem a občanskou společností při vytváření strategií pro budoucí péči o staré lidi. 
 • John Larragy - doktor Larragy vyučuje na Maynooth Univerzitě v Irsku. Oblastmi jeho zájmu je zejména sociální politika a stárnutí, důchodová politika, občanská angažovanost a participativní demokracie, sociální partnerství, komunita a dobrovolnictví. V jeho pojetí senior není klientem, pacientem ani zákazníkem, ale OBČANEM. 
 • Bridget Penhale působí na Univerzitě v Norwichi ve Velké Británii. Původem vystudovaná sociální pracovnice se věnuje problematice zejména duševního zdraví seniorů, zneužívání starších lidí, problematice domácího násilí jak na výzkumné úrovni, tak na úrovni přímé práce se seniory. 
 • Soňa Lovašová – docentka na Katedře sociální práce Filozofické fakulty v Košicích. Její vědeckovýzkumné aktivity byly v minulosti zaměřeny zejména na smysl života u mladých nezaměstnaných, rizikové faktory klientského násilí v sociální práci a další. Aktuálně se podílí na výzkumu osamělosti a jejím projevům v prožívání u seniorů.

Na konferenci zároveň vystoupí přední čeští odborníci. Za všechny např.: Mgr. Lucie Vidovičová, PhD., MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., Mgr. Anna Šabatová, PhD., Doc. Dana Sýkorová, PhD., PhDr. Hana Geissler, Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D., MgA. Jan Lorman a další.

 • Program konference ZDE
 • Pozvánka na konferenci ZDE
 • Medailonky přednášejících ZDE

V případě dotazů neváhejte kontaktovat tajemnici Gerontologického institutu Terezu Žílovou, tel.: 731 610 060, e-mail: info@giops.cz.

Stáří spojuje 2017

5. ročník se konal ve dnech 12. a 13. 6. 2017 v sále zastupitelů v sídle Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1, vždy od 09:00 do 16:00 hodin.

Díky podpoře Ministerstva zdravotnictví ČR a Hlavního města Prahy jsme přichystali dvoudenní program, který jsme rozdělili do tří tematických bloků:

 1. Stáří v pražské komunitě (12. 6. 2017)
  1. Panel 1: Sociální a zdravotní péče, Life Course & Ageing
  2. Panel 2: Bydlení, doprava, veřejný prostor pro život ve stáří
 2. Odkaz Abbé Pièrra pro Česko (12. 6. 2017)
 3. Elder Dignity Abuse Neglect / Důstojnost Týrání Zanedbávání Stáří (13. 6. 2017)

Na konferenci mj. vystoupil: prof. Magnus Jegermalm (Švédsko), Lesley Carcary (V. Británie), Marianne Carré a Loica Le Goff (Francie), doc. Olga Švestková, Mgr. Lucie Vidovićová, Dr. Radkin Honzák, Dr. Zdeněk Kalvach, Petr Kolář, Daniel Hodek, Dr. Tomáš Klinecký, Jan Lorman a mnoho dalších.

Konference se konala:

 • pod záštitou velvyslance Francie v ČR, pana Rolanda Galharague a primátorky hl. města Prahy Adriany Krnáčové,
 • pod hlavičkou International Network for the Prevention on Elder Abuse jako příspěvek k World Elder Abuse Awareness Day (15. 6. 2017).

Stáří spojuje 2016

Již čtvrtý ročník konference Stáří spojuje pořádané ve dnech 31. května a 1. června se věnoval kvalitě života ve stáří, sociálním rolím starších lidí i péče o ně. Upozorněno bylo především na to, že společnost i stát podceňuje potřebu autonomie seniorů a že možnosti péče o starší lidi jsou roztříštěné.

Během dvou částí konference jsme byli seznámeni s klíčovým významem naplnění smyslu života v seniorském věku, důležitostí udržení nezávislosti a její podpory, stejně jako respektu k celostnímu pojetí člověka, jako bytosti nejen s tělesnými, ale i s duševními i spirituálními potřebami. Stáří, jak bylo sděleno, je obdobím, kdy mají mnohem silnější váhu pozitivní lidské vztahy, jako prevence osamělosti. Podstatné jsou však také vztahy sousedské, vztahy v rámci komunity.

Konference potvrdila závažné a dlouhotrvající nedostatky ve společenském řešení podmínek pro kvalitní život ve stáří. Týká se to zanedbané oblasti celoživotního učení, kde neexistuje, s výjimkou univerzit třetího věku, veřejná podpora předávání klíčových znalostí pro řešení klíčových situací právních a finančních. Lidem chybí znalosti o sociálním systému, který nedokáží optimálně využívat. Obracejí na lékaře i v situacích, které se dají řešit svépomocí, když víme jak. Zanedbávanou oblastí je i zdravotní prevence.

Byl znovu představen Systém integrovaných podpůrných služeb v komunitě, který je optimálním řešením roztříštěnosti a nepropojenosti sociálních a zdravotních služeb, nejen na celostátní, ale především na obecní úrovni. Konference konstatovala strnulost ve zdravotnické péči o pacienty seniorského věku. Ta nespočívá v nedostatečných možnostech medicíny, ale mnohem spíše v přístupu k pacientovi.

Přednášejícími na konferenci byli v její sociální i zdravotní části špičkoví čeští i zahraniční odborníci, mezi nimiž můžeme jmenovat předního českého gerontologa MUDr. Zdeňka Kalvacha, CSc. či spoluzakladatelku Gerontologického centra na Praze 9 doc. MUDr. Olgu Švestkovou, Ph.D. Při příležitosti konference zároveň proběhl křest knihy Úvod do gerontologie, jehož autory jsou doc. MUDr. Bc. Libuše Čeledová, Ph.D, MUDr. Bc. Rostislav Čevela, Ph.D a již jmenovaný MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.

Dokumenty vztahující se k této konferenci naleznete v souborech níže.

Stáří spojuje 2015

Važte si sebe sama a nesmiřujte se s málem! vyzývá seniory deklarace, která byla přijata na konference Stáří spojuje 2015. V Praze zazněly zásadní poznatky týkající se života a zdraví seniorů, jejich rodin a životního prostředí.

Už potřetí se v Praze sešli přední odborníci z celé České republiky na problematiku stáří. Letošní ročník konference Stáří spojuje řešil subjektivní a objektivní možnosti stárnoucího člověka ve městě pro všechny generace. Byla otevřena témata jako je kompetence staršího člověka pro využití veřejných statků, pečující rodina, podmínky pro celoživotní domov ve městě, systém komunitních služeb a další. V závěru konference byla schválena deklarace, která se různými apely obrací jak na politickou reprezentaci, tak na seniory samotné.

„Každý bod deklarace je zásadní. Musíme houževnatě pracovat na změně myšlení nejen o stáří, ale i samotného stáří o sobě samém. Když na sobě budu neustále pracovat a budu si sám sebe i jako seniora vážit, bude se to zrcadlit v přístupu okolí ke mně,“ vysvětlil Jan Lorman, ředitel spolku Života 90, který konferenci v Praze už potřetí pořádal. „V mozaice témat není nic, co by nemělo význam – ať jde o zdraví, komunitní podporu, porozumění státu a municipalit nebo pečující rodinu. Jsem rád, že jsme se na těchto věcech shodli a můžeme teď na nich společně pracovat,“ dodal a poukázal na to, že se na deklaraci podílelo široké spektrum odborníků i politických představitelů, mezi nimi i pražská radní pro oblast sociální politiky Irena Ropková, náměstkyně ministryně práce Iva Merhautová a další.

Středobodem konference byl starší člověk - význam pojmu „senior“, místo seniora ve městě, ucelená rehabilitace a prevence zdravotních rizik starších lidí, komunitní život nebo celistvý přístup k životu ve stáří. Diskutoval se také Národní akční plán pozitivního stárnutí, význam finanční gramotnosti pro seniory a jejich život nebo příklady dobré praxe služeb asistovaného života.

Přednášejícími byli například přední česká gerontolog Zdeněk Kalvach, sociolog Hynek Jeřábek, socioložka Lucie Vidovičová, emeritní přednosta Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK Jan Pdeiffer, Tomáš Klinecký, nebo popularizátor problematiky finanční gramotnosti Patrik Nacher.

Za rok se sejde konference Stáří spojuje 2016, na které bude vyhodnoceno naplnění výzev letošní deklarace a stanoveny další cíle.

Fotografie z konference naleznete ZDE.

Všechny příspěvky v podobě prezentací si můžete prohlédnout ZDE.

(Publikováno 5. června 2015)

Stáří spojuje 2014

V Praze už podruhé zazněly zásadní poznatky týkající se života a zdraví seniorů a lidí ve vyšším věku.

Tématy konference Stáří spojuje 2014, kterou organizoval spolek Život 90, byl vyšší věk z různých úhlů pohledu – age management, zaměstnatelnost lidí 50+, prarodičovství, právo na celoživotní vzdělávání, sociální determinanty zdraví, prodloužení zdraví, podpora v křehkosti a nesoběstačnosti, dostupnost a přínos dlouhodobé péče; průniky zdravotních a sociálních služeb, potenciál kultury a umění pro kvalitu života, design místa a veřejného prostoru, bezpečný pohyb nebo komunitní centra a stárnutí v komunitě. 

„Chceme, aby ti, kdo rozhodují o životě seniorů, lépe rozuměli tomu, co je trápí a co potřebují,“ shrnul ve svém úvodním slovu MgA. Jan Lorman, ředitel Života 90.

Tematickými rámci konference byla například harmonizace pracovního a soukromého života nebo právo na kvalifikaci starších lidí a celoživotní vzdělávání. V bloku zaměřeném na zdraví, jehož mluvčími byli i Jan Holčík, Iva Holmerová a Zdeněk Kalvach, zazněly přednášky na téma prodloužení zdraví, dostupnost a přínos dlouhodobé péče nebo nedostatek kapacit.

Mluvčí se na konferenci věnovali mimo jiné i diskriminaci lidí ve věku 50+ na trhu práce. "Pokud je vám 50+ a někam posíláte svůj životopis, prostě neuvádějte svůj věk. Jedině tak si personalista přečte to, co umíte," říká Linda Sokačová, odbornice na diskriminaci starších lidí.

Ve spolupráci s organizací Post Bellum a jejím programem Paměť národa zazněla i přednáška Mikuláše Kroupy na téma Je třeba pomocí vyprávění lidských osudů připomínat nedávnou minulost? Témata konference kladla důraz i na potenciál kultury a umění pro kvalitu života, otisky generací, univerzální hodnoty nebo různost tradic.

V rámci konference byly představeny i zcela nové výsledky zahraničního projektu RADIQL (Reminiscence Arts and Dementia – Impact on Quality of Life), který se věnuje zlepšování kvality života seniorů, převážně postižených stařeckou demencí. Pomocí speciálních reminiscenčních programů zapojuje program seniory do různých aktivit – vytváření umění, hraní divadla a podobně a dosahuje tak prokazatelné zlepšování jejich duševní kondice. Projekt představila jeho britská koordinátorka Belinda Sosinowicz.

Součástí konference byl také křest knihy Sociální gerontologie. Kniha přináší informace ze sociální gerontologie pro lékaře, zdravotnické a sociální pracovníky pracující se seniory, i pro veřejnost konfrontovanou s nároky života ve stáří. Cílem monografie je zvýšit povědomí zdravotnické veřejnosti o problematice sociální gerontologie, tedy o vztahu společnosti ke starým lidem, integraci seniorů do společnosti, zlepšování jejich statutu ve společnosti atd.

Konference „Stáří spojuje 2014“ byla druhou z řady každoročních konferencí, které se zabývají problémy stárnoucí společnosti ve smyslu využití vzájemných potenciálů. Pravidelně se zde otevírají témata jako je vzájemná participace, objektivní i subjektivní hodnocení překážek, existenciální výzvy, smysl života nebo vyprázdněnost pojmů a politik.

Stáří spojuje 2013

V Praze se konala konference o stáří, od českých i světových odborníků zazněly přednášky o péči, zdraví a bydlení seniorů.

Mezinárodní konference s názvem „Stáří spojuje 2013“ se uskutečnila ve dnech 7. a 8. října na Magistrátu hlavního města Prahy. Jejím organizátorem bylo občanské sdružení Život 90. V rámci hlavních témat je její účastníci zabývali komunitními integrovanými a podpůrnými sociálními a zdravotně sociálními službami.

V odborném výboru konference zasedli přední čeští odborníci na problematiku stárnutí a stáří: MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, PhD., PhDr. Tomáš Klinecký, PhDr. Hana Mrňková, Mgr. Jan Lorman, Mgr. Lucie Vidovićová, PhD. a Mgr. Petr Wija PhD.
Prvním tématem zahajovacího dne byla péče v rodině (kombinace rodinné péče a zaměstnání; mezigenerační rodinné vztahy, prarodičovství, mezigenerační programy, mezigenerační vztahy v širší komunitě apod.). Hlavním přednášejícím byl prof. Andreas Hoff z Univerzity Görlitz, Oxford, jehož příspěvek na téma „Péče v rodině – neformální a formální péče“ vzbudil velký ohlas.

Na téma „Bydlení a péče“ přednesl svou prezentaci architekt a urbanista Holger Stolarz, který se více než 30 let zabývá tématem bydlení stárnoucí populace. V tomto bloku zazněly i příspěvky na téma bydlení a životní prostředí; bydlení a podpůrné prostředí v kontextu s ICT, posilování zvládání prostředí.

Druhý den konference Stáří spojuje se nesl v duchu celoživotní podpory zdraví. Zazněly přednášky předních lékařek Ivy Holmerové, Hany Janatové a Tamary Tošnerové. (dlouhodobá péče, financování, vzdělávání, integrace, modely, efektivita, hodnocení zdraví, enabling a rehabilitace apod.). Prof. Jitka Rychtaříková seznámila posluchače s posledními trendy v demografickém stárnutí evropských obyvatel. 

Konference neopomněla ani téma podpory životní pohody ve stáří – hovořilo se o sociálním začlenění seniorů, jejich participaci na životě společnosti a důstojnosti i o závažných tématech zanedbávání péče a násilí a konceptu EDAN.

TEMATICKÉ RÁMCE KONFERENCE:

 1.  
  1. Péče v rodině: neformální péče, domácí formální péče, kombinace rodinné péče a zaměstnání;
  2. mezigenerační rodinné vztahy, prarodičovství, mezigenerační programy, mezigenerační vztahy v širší komunitě.
  3. Hlavní přednášející: prof. Andreas Hoff (Univerzity Görlitz, Oxford)
 2.  
  1. „Bydlení a péče“ koncept rezidenčních oblastí ISA (Německo, Dánsko, Švýcarsko, Holandsko), bydlení a životní prostředí;
  2. bydlení a podpůrné prostředí v kontextu s ICT, posilování zvládání prostředí.
   Hlavní přednášející: Holger Stolarz (ISA: Německo, Dánsko, Holandsko, Švédsko,
   Švýcarsko, Japonsko, USA) a Dr. Zdeněk Kalvach, CSc. (Česko)
 3.  
  1. Celoživotní podpora zdraví;
  2. dlouhodobá péče, financování, vzdělávání, integrace, modely, efektivita, hodnocení zdraví, enabling a rehabilitace apod.
 4.  
  1. Podpora životní pohody ve stáří;
  2. sociální začlenění, participace na životě společnosti;
  3. důstojnost, zanedbávání péče, násilí, koncept EDAN.