Mezinárodní konference Stáří spojuje 2021

Jako každý rok i letos bychom Vás rádi pozvali k účasti na mezinárodní konferenci Stáří spojuje 2021, která se bude konat v ČSVTS na Novotného lávce 5 v Praze ve dnech 20. a 21. září 2021.

Účast na konferenci bude možná jak v prezenční, tak virtuální podobě.

20. – 21. 9. 2021, ČSVTS, Praha

Hlavními tématy letošní konference jsou:

  • TÝRÁNÍ A ZANEDBÁVÁNÍ SENIORŮ (EAN) V POBYTOVÝCH SLUŽBÁCH
  • DEFINIČNÍ A LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ ŠPATNÉHO ZACHÁZENÍ
  • PERSPEKTIVY SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ ZE VZTAHU A OSAMĚLOST
  • VYJEDNÁVÁNÍ O STÁRNUTÍ: KULTURNÍ PŘIZPŮSOBENÍ VYHLÍDCE NA DLOUHÝ ŽIVOT

V rámci konference proběhnou i dva semináře:

TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ A ZANEDBÁVÁNÍ STARŠÍCH DOSPĚLÝCH A NEREGISTROVANÉ POBYTOVÉ SLUŽBY - doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., dr. h. c., Mgr. Tereza Hanelová, Mgr. Markéta Kalousková, MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., Mgr. Jan Lorman, Mgr. Monika Šimůnková, Mgr. Terezie Šmídová

OSAMĚLOST JAKO VĚC VEŘEJNÁ NEBO SOUKROMÁ? PŘÍLEŽITOST A LIMITY POLICY INTERVENCE - Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.;Doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

Mezi zvanými řečníky dále jsou: prof. Simon Biggs (univerzita Melbourne, Austrálie), Dr. Susan Sommers (INPEA, USA), prof. Amanda Phelan ( Triniti Collage Dublin, Irsko), prof. Ariela Lowenstein (Universita Haifa, Izrael), prof. Thomas Goergen (Policejní Akademie Münster, Německo)
Z českých odborníků přislíbili účast - Doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D., Ing. Jiří Horecký, Ph.D., JUDr. Petra Masopust Šachová, Ph.D., Mgr. Monika Šimůnková a další.

Chcete dostávat aktuální informace o konferenci?

Zaregistrujte k odběru aktualit.