Posuzování zdravotního stavu pro účely nepojistných dávek systému sociálního zabezpečení

Účastníci se seznámí s teorií systému sociálního zabezpečení a základy posuzování zdravotního stavu pro tzv. nepojistné dávky, především systém sociální pomoci Seminář je zaměřen na aktuální informace o nových právních úpravách účinných z oblasti posuzování zdravotního stavu pro účely přiznání dávek osobám se zdravotním postižením a posuzování schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením. Účastníci se rovněž seznámí s posudkovými kritérii posuzování stupně závislosti pro účely příspěvku na péči, a to s důrazem na majoritní skupinu příjemců této dávky – seniory.

Cílem je získání nezbytných znalostí a vědomostí o činnosti lékařské posudkové služby v sociálním zabezpečení a zejména podmínkách spolupráce posudkových lékařů a sociálních pracovníků. 

  • Místo: v sídle ŽIVOTa 90, Karoliny Světlé 18, Praha 1 
  • Čas: od 09:30 do 15:00 h. (od 9.00h prezence) 
  • Číslo akreditace: A2017/0772-SP/VP 
  • Lektor: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. a MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D. MBA 
  • Cena: 890,- /1 účastník 

Registrujte se na kurz

Potvzení registrace a zálohová faktura Vám bude zaslána po registraci na email.