Péče zaměřená na potřeby seniora

Kurz je běžně nabízen ÚVN v rámci celoživotního vzdělávání jako reakce na celosvětovou problematiku stárnutí populace a s ní související požadavek rozvoje a zajištění kvalitní a komplexní péče o seniory.  Důraz je kladen na rozvoj specifického režimu péče o křehkého geriatrického klienta. Cílem kurzu je získat teoretické poznatky a praktické dovednosti zaměřené na multidisciplinární pojetí péče o seniora.

Obsah certifikovaného kurzu

  • Problematika dlouhodobé péče o seniora
  • Specifické metody práce se seniory zaměřené na podporu kontaktu, aktivity, participace a důstojnosti
  • Komplexní sociální péče u rizikového klienta
  • Komplexní aktivizační program zaměřený na seniory
  • Péče o duchovní potřeby klienta
  • Nácvik základních technik při manipulaci a aktivizaci se seniory
  • Tento kurz je akreditován MPSV, po jeho absolvování účastník obdrží osvědčení. 

Absolvováním kurzu získává účastník 24 hodin v rámci prohlubování kvalifikace dle §111 zák. 108/2006 Sb. o sociálních službách.