V rámci projektu Standardizace proběhl 22. 6. 2021 Interaktivní seminář/Diskuse - Osamělost seniorů

V rámci projektu Standardizace proběhl  22. 6. 2021 Interaktivní seminář/Diskuse - Osamělost seniorů

Program:

  • 9:30 - 10:45       Úvod do osamělosti (co je osamělost, z čeho vychází, jaké jsou důsledky) -  L. Vidovićová
  • 10:45 - 11:00     přestávka
  • 11:00 - 12:00     film
  • 12:00 - 12:15     přestávka
  • 12:15 - 13:30     Jak pomoci klientovi s osamělostí (jak se ptát, jak najít své možnosti a hranice, kam odkázat klienty) - T. Hacová

Seminářem provedly:

Lucie Vidovićová (fotografie vlevo) je socioložka a sociální gerontoložka. Působí jako odborná asistentka na fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a je spoluzakladatelkou pracovní skupiny "Centrum pro výzkum stárnutí" tamtéž. V současné době vede mezinárodní konsorcium sedmi evropských zemí, které se zabývá zdroji a důsledky osamělosti a vyloučení ze sociálních vztahů u seniorek a seniorů (projekt GENPATH). Byla neformální pečující a ví jak vypadá dekubitus. Záznam přednášky zde.

Tereza Hacová je psycholožka působící v neziskové organizaci Život 90, kde se snaží seniory a seniorky doprovázet na cestě osamělosti. Tímto tématem se zabývá i jako metodička a snaží se pomoci nastavit procesy v Životě 90 tak, aby byla organizace co nejvíce nápomocná klientům s osamělostí. Záznam přednášky zde.