Kurzy - k problematice týrání, zneužívání a zanedbávání starších dospělých

Dobrý den, vážení kolegové,

rádi bychom Vás touto cestou pozvali k účasti na dvou kurzech pořádaných v rámci projektu Komplexní řešení seniorského abusu, kurzy budou probíhat virtuálně a účast je v rámci projektu ZDARMA.

Poznatky o trestním postihu špatného zacházení s osobami omezenými na svobodě - pohledem Kanceláře Veřejného Ochránce Práv

JUDr. Ondřej Vala a Mgr. Tereza Hanelová - Kancelář veřejného ochránce práv

3.11. 2021 -  9:00 - 16:00

Osnova:

 • Špatné jednání se staršími dospělými z hlediska českého práva
  • závazky ČR
  • výklad jednotlivých pojmů
 • Trestní postih špatného zacházení z hlediska evropské úmluvy o lidských právech
 • Povinnost trestního postihu špatného zacházení ve světle článku 3 Úmluvy
 • VOP a špatné zacházení – preventivní mechanismy a působnost
 • Pojem špatného zacházení v praxi VOP
 • Kazuistiky a diskuse:
  • Ochránce a správní orgány a orgány činné v trestním řízení
  • Domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem
  • Neregistrovaná pobytová zařízení
 • VOP legislativní doporučení

Týrání, zneužívání a zanedbávání starších dospělých diagnostika a detekce

Doc. Ludmila Čírtková, MUDr. Zdeněk Kalvach, MgA. Jan Lorman

30. 11. a 8. 12. 2021


Kurz 1. část: 30. 11. 2021 - 10:30 - 17:30

1.    Definice - Typologie

 • Definice EAN
 • Příznaky, projevy špatného jednání se staršími dospělými
 • Výskyt v ČR a ve světě
 • Pojetí „nevhodného jednání vůči starším dospělým" v Akčním plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí

2.    Detekce a diagnostika špatného zacházení

 • Domácí násilí a špatné zacházení v pobytových službách
 • Rizikové faktory
 • Obtíže detekce špatného zacházení u seniorů
 • Metody detekce
 • Lékařská diagnostika a detekce

3.    Zkušenosti a dobrá praxe

Kurz 2. část: 8. 12. 2021 - 9:30 - 16:30

4.    Domácí násilí, stalking, predikce násilí

 • Projevy násilí
 • Cyklus násilí (střídání incidentů a klidových fází) a také permanentní tlak
 • Trvalá asymetrie vztahu (ve vztahu jsou jasně rozdělené role na osobu násilnou a na  osobu ohroženou).
 • „Otevírání dveří" domácího násilí
 • Typologie oběti a pachatele

5.    Kazuistický seminář