Konference stáří spojuje 2023

Tvořím tedy jsem

20.-21. 11. 2023

Jako každý rok i letos bychom Vás rádi pozvali k účasti na mezinárodní konferenci Stáří spojuje 2023, která se bude konat v ČSVTS na Novotného lávce 5 v Praze ve dnech 20. a 21. listopadu 2023.

Letos se jedná o jedenáctý ročník konference, která v roce 2013 navázala na XI. světovou konferenci International Federation on Ageing, jež jsme uspořádali v roce 2012 v Praze. Tématy dekády konferencí byly nejčastěji ageismus, elder abuse, long term care, zdravotně - sociální pomezí, osamělost, diskriminace.

V letošním ročníku se chceme zaměřit na aktivní stáří, udržení nezávislosti, svébytnosti, stáří usilující o plné uplatnění schopností, participující na tvorbě společenských hodnot. Chceme ukázat příklady užitečného života. Představit seniory, kteří „neodkládají odpovědnost za svůj život na ramínko v cizí skříni“. 

Do jaké míry může člověk stresům ve stáří předcházet a anticipovat projevy stárnutí, které přijdou? Je fyzické či mentální cvičení, pěstování neformálních mezilidských vztahů, vytváření si finanční rezervy a vědomé utváření stabilně pozitivního postoje k životu ve stáří odpovědí? Jsou senioři v obecném povědomí považováni za skupinu, která se podílí na celospolečenských hodnotách? Nebo jsou ageisticky pojímáni jako neužiteční, polymorbidní a péči vyžadující jedinci?

Obecné povědomí je do jisté míry velmi odlišné od veřejného mínění, jsou to intuitivní normy, které se uplatňují jako významný faktor společenského vývoje, a proto se velmi těžko proměňují, jedná se o internalizované racionalizované představy o přirozeném řádu světa.

Jsme si vědomi že překlopením společnosti na dlouhověkou, do jisté míry narůstá konflikt mezi mladou a starou generací, objevují se hlasy požadující „neobětovat mileniály podpoře starců, které ještě zesílily v době pandemie Covid-19, z lidí v ohrožení se lidé během pandemie přeměnili ve skupinu ohrožující systém, což je jen krok k návodu na deformované pojetí triáže, poměřování hodnoty života dvou lidí mezi s sebou, nikoli přínosnosti zdravotní péče a tak se z historického suterénu vynořila řada nebezpečných myšlenek.

Rádi bychom proto prezentovali jiný obraz stáří a rozvedli debatu o připravenosti na stáří. Proto chceme naší konferencí inspirovat pozitivními příklady tvořivého, smysluplného, užitečného stáří.

V rámci konference bude nově otevřen i prostor pro:

  • Prezentaci příkladů dobré praxe projektů týkajících se práce se seniory – dobrovolnictví, aktivizace seniorů, programů pro seniory
  • Skupinovou diskusi k probraným tématům atd.
  • Pokud byste s námi chtěli během konference sdílet výsledky Vašeho projektu, výzkumu, zajímavé příklady dobré praxe od 8.11. bude k dispozici formulář pro zasílání příspěvků.

Odborná komise ze zaslaných příspěvků vybere ty nejlepší/nejzajímavější a jejich autoři pak dostanou prostor prezentovat během konference ( registrační poplatek pro řečníky bude zdarma).

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování konference.

Datum akce

 20. a 21. listopadu 2023

Forma

Jak v prezenční, tak virtuální podobě.


Místo konání

ČSVTS na Novotného lávce 5 v Praze

Cena konference pro účastníky dle termínu přihlášení

- Při přihlášení do 6. 11. 2023 1 790 Kč
- Při přihlášení do 17. 11. 2023 2 090 Kč
- Virtuální účast (do 6. 11. 2023) 1 090 Kč
- Virtuální účast (do 17. 11. 2023) 1 290 Kč
- Jednodenní registrace (do 6. 11. 2023) 1090 Kč
- Seniorské vstupné (kreativní workshopy) (do 6. 11. 2023) 200 Kč
 - Student VŠ a VŠO zdarma (nutné předložit potvrzení o studiu)