Konference stáří spojuje 2022

Konference Stáří Spojuje 2022

Jako každý rok i letos bychom Vás rádi pozvali k účasti na mezinárodní konferenci Stáří spojuje 2022, která se bude konat v ČSVTS na Novotného lávce 5 v Praze ve dnech 3. a 4. října 2021.

Účast na konferenci bude možná jak v prezenční, tak virtuální podobě.
 

Hlavními tématy letošní konference jsou:

  • NOVÉ SOCIÁLNÍ ROLE STÁŘÍ
  • MEZIGENARAČNÍ A INTRAGENERAČNÍ SOLIDARITA
  • TÝRÁNÍ A ZANEDBÁVÁNÍ SENIORŮ (EAN) 


V rámci konference bude nově otevřen i prostor pro:

  • Prezentaci příkladů dobré praxe projektů týkajících se sdílené péče, neformálních pečujících a EAN
  • Skupinovou diskusi k probraným tématům atd.
  • Pokud byste s námi chtěli během konference sdílet výsledky Vašeho projektu, výzkumu, zajímavé příklady dobré praxe apod. prosím vyplňte následující formulář.

    Odborná komise ze zaslaných příspěvků vybere ty nejlepší/nejzajímavější a jejich autoři pak dostanou prostor prezentovat během konference ( registrační poplatek pro řečníky bude zdarma).