Informační servis v době COVIDU 19 pro ohrožené seniory a pečující

Během dubna a května proběhly v rámci Informačního servisu v době Covidu-19 pro ohrožené seniory a pečující 3 přednášky:

  • Očkování dospělých - vakcína proti chřipce, pneumokokům. – prof. MUDr. Pazdiora Petr CSc.
    Záznam si můžete prohlédnout zde.
  • Jak správně zacházet s rouškami a dalšími ochrannými prostředky? – Český Červený kříž
    Záznam si můžete prohlédnout zde.
  • Jak posilovat imunitu. Správná výživa pro posílení imunity křehkých seniorů - Mgr. Marieta Balíková
    Záznam si můžete prohlédnout zde.