Gerontologický Institut pořádal Konferenci Budoucnost stáří za pomoci služeb asistovaného života

Konference proběhla 14. 3. 2022 od 9:00 - 17:00

Konference se konala v prostorách budovy ČSTVS na Novotného lávce, Praha 1 a byla také živě přenášena na YouTube kanále Gerontologického Institutu

Účast na konferenci byla tedy možná jak fyzicky tak virtuálně. Účast byla ZDARMA v rámci projektu Standardizace tísňové péče a rozvoj dovedností pracovníků obecních úřadů v práci se seniory.

Hlavním cílem jednodenní konference bylo sdílení dobré praxe a výstupů projektu. Dílčími cíli bylo seznámit účastníky s novými technologiemi vhodnými pro seniory nebo jejich blízké, které jim mohou usnadnit jejich život a zlepšit jeho kvalitu. Chtěli jsme otevřít téma informačních a asistivních technologií a jejich možného využití v životě a službách pro seniory a rozvířit diskusi o možných úhradách těchto asistivních pomůcek z veřejného zdravotního pojištění. Asistivní technologie mají významný potenciál zvyšovat soběstačnost seniorů a tím jim umožňovat žít v jejich domácím prostředí delší čas. Zároveň zde je i předpoklad efektivnějšího vynakládání prostředků, které směřují do zdravotních a sociálních služeb.

Konference byla určena prioritně pro sociální pracovníky - pracovníků městských úřadů z hlavního města Prahy a Středočeského kraj, sociálních pracovníků z neziskových organizací pracujících se seniory atd.

Konference se zúčastnilo na 120 účastníků.

Záznam konference je k dispozici zde


Vybrané přednášky