ON-LINE seminář - Restorativní přístupy v práci s pachateli trestné činnosti na starších dospělých

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přátelé,

dovolte nám, Vás touto cestou pozvat na ON-LINE seminář -  Restorativní přístupy v práci s pachateli trestné činnosti na starších dospělých, který bude zaměřen na využitelnost a přehled restorativní přístupů v oblasti seniorského abusu jak v teorii, tak praxi.

Seminář se bude konat tuto středu 11. 1. 2023 od 9:00 - 14:00.


Realizátor: Institut pro restorativní justici, z.s.

Přednášející: JUDr. Petra Masopust Šachová, Ph.D., předsedkyně
Mgr. Tereza Řeháková, ředitelka programů

JUDr. Masopust Šachová je expertkou na restorativní justici a usiluje o její široké zapojení do českého trestního práva jak na teoretické úrovni, tak v praxi.  Aktuálně koordinuje národní skupinu v rámci evropského projektu Restorative Justice: Strategies for Change a je předsedkyní Institutu pro restorativní justici. Působí taktéž na katedře trestního práva Právnické fakulty Palackého univerzity v Olomouci, kde zavedla nový předmět o restorativní justici. Od června 2020 je členkou výkonného výboru Evropského fóra pro restorativní justici (European Forum for Restorative Justice). Je též odbornou garantkou programu Building Bridges organizace Mezinárodní vězeňské společenství a členkou České kriminologické společnosti. Jako advokátka dlouhodobě působila v neziskovém sektoru, zejména ve spolupráci s organizací Člověk v tísni. Na dané téma pravidelně publikuje a přednáší v České republice i v zahraničí.

Anotace:
Restorativní justice v současné době představuje samostatný koncept řešení následků trestné činnosti, který do popředí staví potřeby oběti, dotčených komunit, nápravu narušených vztahů a snahu motivovat pachatele k přijetí opravdové odpovědnosti za své činy. Restorativní přístupy jsou však využitelné i mimo rámec trestního řízení a mají své specifické podoby a využití v řadě mimotrestních oblastí. Mezi takové oblasti se řadí i zanedbání péče o starší dospělé, ať už v podobě ne/ohlášeného trestného činu či jde jen o narušení bezpečného prostoru a vnímání dobré kvality života a péče o danou osobu. Seminář představí restorativní přístupy a možnosti práce s obětmi a pachateli v tomto specifickém prostředí, včetně zahraniční zkušenosti, a interaktivní formou osloví i možnosti zavedení těchto přístupů do České republiky.

Datum Konání

11. 1. 2023 od 9:00 - 14:00


Cena

Účast na semináři je zdarma.Program:

9:00 – 9:30: restorativní kruh s účastníky

9:30 – 10:15: představení tématu restorativní justice obecně, česká a zahraniční zkušenost

10:15 – 10:45: video Peter Woolf + diskuze

10:45 – 11:00: přestávka

11:00  - 13:00:

  • představení metodiky k seniorskému abuzu, data k RJ, projekt RESTABUS
  • potřeby obětí a pachatelů + specifický kontext seniorského abuzu
  • diskuzní část ve skupinách (potřeby, rizika, obavy)
  • shrnutí diskuze + zodpovězení dotazů v celé skupině
  • český kontext, využití restorativních programů v oblasti péče o starší dospělé
  • výhled do budoucna